Fisioterapeuta


fisioterapeuta

Ramon Font i Garcia

  • Número de col•legiat 4152.
  • Diplomat en Fisoteràpia a les Escoles Universitàries Gimbernat, adscrites a la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Des del 2002 treballant com a professional en l’exercici lliure de la fisioteràpia al Centre de Teràpia Manual, i formant-me contínuament en tècniques globals manuals amb l’objectiu de millorar l’eficàcia i el resultat dels tractaments.