Sessions


Les sessions de fisioteràpia al centre són totalment individualitzades. En elles, el fisioterapeuta intentarà, mitjançant preguntes i l’exploració del pacient, identificar quin és veritable origen del problema. Tenint en compte que el nostre cos funciona de forma global, només d’aquesta manera podrem trobar i aplicar un tractament eficaç. A partir d’aquí, el fisioterapeuta podrà dissenyar un tractament, basant-se amb les seves tècniques, l’objectiu del qual serà recuperar al pacient el més aviat possible, i aconseguir que la millora obtinguda perduri en el temps, ja que aquest és veritable èxit del tractament.
A domicili es poden fer tot tipus de tractaments, però sobretot estan pensats per persones amb la mobilitat reduïda, com poden ser els avis. L’objectiu dels tractaments a domicili amb avis, és el de recuperar la funcionalitat prèvia a qualsevol procés que hagi pogut passar (ingrés hospitalari, fractures…); o bé, donar suport a l’avi i al seu entorn en processos més crònics (artrosi, malalties del sistema nerviós central, malalties respiratòries…). Durant tots aquests anys de col·laboració en els tractaments a domicili amb l’Hospital St. Jaume d’Olot, m’he adonat de la importància que té poder ajuntar aquests tres conceptes: Avi, tractament i domicili. Donat que d’aquesta manera es pot veure a l’avi en el seu entorn habitual, i adaptar millor el tractament a les veritables necessitats. L’objectiu final serà retornar la funcionalitat prèvia, en processos més aguts, o bé intentar mantenir la màxima autonomia possible, i confort, en els processos més crònics, millorant d’aquesta manera la qualitat de vida de l’avi, i la dels familiars o cuidadors del seu entorn.